องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าพระยา เตรียมพร้อมเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง เปิดหีบเลือกตั้ง ให้ลงคะแนนเสียง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ข้อสำคัญต้องไปใช้สิทธิก่อนเวลา 17.00 น...

ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าพระยา
เตรียมพร้อมเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง
เปิดหีบเลือกตั้ง ให้ลงคะแนนเสียง
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ข้อสำคัญต้องไปใช้สิทธิก่อนเวลา 17.00 น
เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ
ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ
ในวันอาทิตย์ที่ 14พฤษภาคม2566
คู่มือการเลือกตั้งปี2566

https://drive.google.com/.../1uc6QsCDoADpuuh_VEF.../view
ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง