องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาจะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระยา หากไม่ประสงค์ให้มีการฉีดพ่นหมอกควันในบริเวณพื้นที่ของท่าน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ค่ะ และการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่อื่นๆ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับถัดไปค่ะ