องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022

อบต.ท่าพระยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
และ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องสำนักปลัด อบต.ท่าพระยา
รายละเอียดการรับสมัคร ตามไฟล์ด้านล่างนี้