องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประกาศ ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราว วันพุธที่ 02 มีนาคม 2022

เนื่องด้วยพบบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดังนั้น จึงขอปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2565 และจะดำเนินการเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป