องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี เรื่อง งดจ่ายประแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.