องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ‘เพศชาย’ ที่มีอายุตั้งแต่ 40-60 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรอง ‘เชื้อHIV’ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางระกำ #เฉพาะผู้ใช้สิทธิบัตรทองUC #อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคะ
สอบถาม