องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจ อบรมหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ติดต่อได้สอบถามได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลห้วยพลู โทร. 034389217 ต่อ 702 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถาม