องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 20 เมษายน 2022

อบต.ท่าพระยา กำหนดการรับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยรับลงทะเบียน 2 วิธี ดังนี้
      1. ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักปลัด อบต.ท่าพระยา ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ให้ผู้มาขึ้นทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
      2. ลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน โทร. 034-331904 ในวันและเวลาราชการ โดยแจ้งชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน รายละเอียดข้อมูลสัตว์เลี้ยงของท่านตามภาพด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

สอบถาม