องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่าพระยาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดท่าใน ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม