องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าพระยา เข้าร่วมโครงการ การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถนำ บัตรประจำตัวประชาชน มาดำเนินลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา