องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์ตารางการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สำหรับผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว