องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่าพระยา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ป่วยเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ บ้านป้าเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระยา ขอให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองทุกท่าน งดน้ำ งดอาหารหลังเวลาเที่ยงคืน และนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
สอบถาม